ศัพท์สอนรวย | Health Intelligence = วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู้โรคระบาด EP.46

[1/1]

190 view ออกอากาศ พุธที่ 23 กันยายน 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G