ศัพท์สอนรวย | Retirement Plan = การวางแผนหลังเกษียณอายุ | 21-09-63 EP.44

[1/1]

30 view ออกอากาศ จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G

คุณน่าจะชอบ