ศัพท์สอนรวย | Mobile Health = บริการปรึกษาแพทย์ทางไกล | 14-09-63 EP.43

[1/1]

110 view ออกอากาศ จันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G