ศัพท์สอนรวย | SEO Search Engine Optimization = คูปองลดราคาออนไลน์ | 09-09-63 EP.42

[1/1]

617 view ออกอากาศ พุธที่ 9 กันยายน 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G