ศัพท์สอนรวย | national security risk = ความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติ | 01-09-63 EP.38

[1/1]

56 view ออกอากาศ อังคารที่ 1 กันยายน 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G

คุณน่าจะชอบ