ศัพท์สอนรวย | Sputnik V = (สปุตนิก วี) ซื้อวัคซีนป้องกันดควิด 19 ของรัสเซีย | 26-08-63 EP.36

[1/1]

495 view ออกอากาศ พุธที่ 26 สิงหาคม 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G