ศัพท์สอนรวย | Lifelong Learning = การเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาตลอดชีวิต | 25-08-63 EP.35

[1/1]

410 view ออกอากาศ อังคารที่ 25 สิงหาคม 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G