ศัพท์สอนรวย | Doctor of Philosophy (PhD) = ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต | 19-08-63 EP.33

[1/1]

543 view ออกอากาศ พุธที่ 19 สิงหาคม 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G