ศัพท์สอนรวย | Calorie = หน่วยวัดพลังงานอาหาร | 18-08-63 EP.32

[1/1]

47 view ออกอากาศ อังคารที่ 18 สิงหาคม 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G