ศัพท์สอนรวย | Business Reorganization = การฟื้นฟูกิจการ | 17-08-63 EP.31

[1/1]

367 view ออกอากาศ จันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G