ศัพท์สอนรวย | Bankruptcy Act = กฏหมายล้มละลาย | 11-08-63 EP.30

[1/1]

880 view ออกอากาศ อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G