ศัพท์สอนรวย | test positive = ตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อ | 10-08-63 EP.29

[1/1]

565 view ออกอากาศ จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G