ศัพท์สอนรวย | INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS หรือ IHR = กฏอนามัยระหว่างประเทศ | 05-08-2020 EP.28

[1/1]

396 view ออกอากาศ พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

ศัพท์สอนรวย รายการให้ความรู้และความหมายของภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของละครสั้นแบบ Comedy แนวถามตอบปัญหาที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุค 5G