🎉  ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม "โอ้...มาย เลิฟ MARIO FUN MEETING 2024” 💖

จำนวน 100 ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน  😍


Aryasatyani DhyXXX

คณัสนันท์ ทองXXX

Asmanee TatXXX

จันจิราพร ชนะXXX

Atichart TerXXX

จิตรา เพิXXX

Duong Thuy PhaXXX

จุฑามาศ กสิXXX

Jomar VilXXX

ชนะพล บุญXXX

Ling Juan LiaXXX

ชนัญชิดา จันXXX

lion vonXXX

ชนากานต์ วรเXXX

Liyatin XXX

ชนาวุฒิ ธานXXX

Minchayada ThoXXX

ชยาพันธุ์ ดุลXXX

Rungtiwa SodXXX

ชยาภรณ์ กราXXX

ting yanXXX

ชลธิชา วรรXXX

Waranya saeXXX

ชวนพิศ ศรีXXX

Wisinee SonXXX

ชาลิสา ล้อXXX

Xiao yXXX

ชิสณุชา แสงXXX

กรรณิการ์ บัวXXX

ณรัณ ฮั้XXX

กฤชนันท์ กลิXXX

ณัฐกมล เนีXXX

กาญจนา แซ่XXX

ณัฐชา เปรXXX

กาญจนาภรณ์ สูงXXX

ดียาร์ คงทXXX

กุลนัฐ แสงXXX

ดุสิตา แดงXXX

กุลนิดา หุ่XXX

ธนิสร สุตXXX


นภัทร มโนXXX

พิมลณัฏฐ์ กลิXXX

นภัสพร คงขXXX

พิมลพัชร์ อาจXXX

นัฐตรา พสุXXX

พิมลศิริ รุจXXX

นันท์จิรา เมืXXX

เพชรา แย้XXX

นัยน์ภัค สุวXXX

เพ็ญนภัส สายXXX

นิตา ทนุXXX

ภัทรบวรพัฒน์ เอีXXX

บุศรินทร์ รุ่XXX

ภัทรานิษฐ์ คงมXXX

เบญจมาศ ตุลXXX

ภาคภูมิ คันXXX

เบญญาภา อริXXX

ภาวิณี​ชะเXXX

ปณิชา ปานXXX

มธุรส นามXXX

ปภาดา ศรีXXX

มาริสา คำกXXX

ปราญธัช ภิณXXX

มุกดาว ดำจXXX

ปลิตา เอีXXX

ยลดา ธูปXXX

ปัณฑารีย์ เตชXXX

รดาวรินทร์ พลเXXX

ปาริชาติ เชืXXX

รัตนสยาม เสืXXX

ผัสดี ศรีXXX

เรไร เขีXXX

ผานิตย์ จงหXXX

ลัดดาวัลย์ หัสXXX

พบู ฤทธXXX

วิทยา อุดXXX

พรหมพร วิรXXX

วิภาวี ทิมXXX

พัชรภรณ์ ชูสXXX

เวนิส ลังXXX


ศิรดา รุจXXX

ศิริรัตน์ ฉัตXXX

ศิริวรรณ นกพXXX

ศิริวาสน์ นิ่XXX

ศุทธิพร ทองXXX

ศุภนิดา น้อXXX

ส้มเช้า ชมเXXX

สราวุฒิ สุดXXX

สวิชญา มรรXXX

สุจารี ตันXXX

สุปราณี สุกXXX

สุพิชญา จันXXX

สุมาพร คณาXXX

สุวรรณา จงกXXX

อภิชญา ก้อXXX

อภิญญา ยวงXXX

อมรรัตน์ เกตXXX

อัญชลี โดยXXX

อารียา เดชXXX

อุษา แจ่XXX


แล้วพบกันใน "โอ้...มาย เลิฟ MARIO FUN MEETING 2024” 💖  ณ Central Court 6, Central World 

🗓️  ในวันพุธที่ 2มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น.


📌  เงื่อนไขและข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ลงทะเบียนเวลา 16.00-17.00 น. Central Court 6, Central World กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

2ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม MARIO FUN MEETING 2024 จะต้องลงทะเบียนที่หน้างาน และแสดงบัตรประชาชน หรือ Passport เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการลงทะเบียน

3. กรณีผู้โชคดีไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทั้งการร่วมกิจกรรมและการรับของที่ระลึก

4. ในกรณีที่ผู้โชคดีตัวหลักสละสิทธิ์ ตัวสำรองตามลำดับจะได้เข้าร่วมแข่งขัน

5. ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและวิดีโอในกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ในช่องทาง Social สื่อของช่อง 3 และ 3Plus

7. ไม่อนุญาตให้นำป้ายไฟที่ใหญ่กว่าขนาด A4 ขาตั้งกล้อง ไม้เซลฟี เข้าภายในงาน เนื่องจากจะบดบังทัศนวิสัยของคนรอบข้าง

8. บริษัทฯ อนุญาตให้เผยแพร่วิดีโอภาพบรรยากาศภายในงานความยาวไม่เกิน 15 วินาที

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

3Plus ชวนแฟนๆ มาริโอ้ ลงทะเบียนเพื่อลุ้น Lucky Fan ที่มาใกล้ชิดกับมาริโอ้ เมาเร่อ เพียง 100 ท่าน ในงาน "โอ้...มาย เลิฟ MARIO FUN MEETING 2024” 💖  กับชายหนุ่มอารมณ์ดี อบอุ่น เข้าถึงง่าย การพบกันครั้งนี้เป็นมากกว่าแค่ Fan Meeting ที่ทำให้ทุกวินาทีเป็น Fun Meeting ได้สนุก และเอ็นจอย กับผู้ชายคนนี้ “มาริโอ้ เมาเร่อ” ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ Central Court 6, Central World

 

ลุ้นเป็นผู้โชคดี 100 ท่าน เพียงบอกผลงานละครช่อง 3 ของมาริโอ้ ที่ชื่อชอบมากที่สุดพร้อมบอกเหตุผลว่าอะไรที่ทำให้ โอ้” เป็น มายเลิฟ” ของคุณ ลิก 👉  https://forms.office.com/r/8KZkZyL4Hb  ตั้งแต่วันที่ 14-20 มิถุนายน 2567 ประกาศผลวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์ www.ch3plus.com

 

🔹  วิธีร่วมกิจกรรม

1. เพียงบอกผลงานละครช่อง 3 ของมาริโอ้ ที่ชื่อชอบมากที่สุดพร้อมบอกเหตุผลว่าอะไรที่ทำให้ โอ้” เป็น มายเลิฟ” ของคุณ ลิก 👉  https://forms.office.com/r/8KZkZyL4Hb 

2สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่  14-20 มิถุนายน 2567

3. ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์ www.ch3plus.com

 

📌  เงื่อนไขและข้อกำหนด

ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานจะต้องลงทะเบียนที่หน้างานและยืนยันตัวตนโดยเปิดหน้าข้อมูลผู้ใช้งานในแอปพลิเคชันแสดงรหัสผู้ใช้งาน

กรณีผู้โชคดีไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนดได้ ถือว่าสละสิทธิ์ทั้งการร่วมกิจกรรมและการรับของที่ระลึก

ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด