ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลพิพากษาความรัก

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลพิพากษาความรัก

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลพิพากษาความรัก จำนวน 15 รางวัลรับรางวัลที่พักสุดหรู ณ SAii Phi Phi Island VILLAGE ตามรอยละคร ห้องพัก Beachfront Junior Suite 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า และเรือรับส่ง สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 18,000 บาท รางวัลมูลค่ารวม 270,000 บาท!!!

Facebook

 • Soontaree Talabhat
 • Kamonnut Boonsanong
 • Sasi Itaii Chokrungsarid
 • Jing Sorlar Dechbun
 • Longsan Sam How
 • Paloyza Wiriyapakorn
 • Jack Papatsanun
 • TuKeng Praparporn
 • ดร.จรัสมงกุฏ พัฒนพัชร
 • ต่ายต้อม เพลินเพลิน

Instagram

 • Khamtoey_bl
 • mini_malkr
 • mamagolf
 • smallboom

Twitter

 • @nangfarmarfai

เงื่อนไข :

 • Voucher สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 – 30 ตุลาคม 2565
 • ไม่สามารถใช้ Voucher ในวันหยุดนักขัตฤกษ์/วันสงกรานต์ และระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565 ได้
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลให้ยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลทาง Inbox Facebook เพจ Ch3Thailand โดยแจ้งรายละเอียดช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียที่ร่วมสนุกกิจกรรม (Facebook , Instagram หรือ Twitter) ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อนัดแนะเอกสารการรับรางวัล ภายในวันที่ 18-27 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไข
 • เงื่อนไขการใช้ Voucher เป็นไปตามที่รีสอรท์กำหนด
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลพิพากษาความรักประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลพิพากษาความรัก
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลพิพากษาความรักประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลพิพากษาความรัก