เทคโนโลยี

จิสด้า นำเทคโนโลยีดาวเทียม เตรียมพื้นที่รับน้ำภาคกลาง

โดย panwilai_c

28 ส.ค. 2565

1.1K views

สถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือตอนล่าง เรื่อยยาวมาถึงภาคกลางยังต้องจับตาใกล้ชิด เพราะบางพื้นที่เช่นทุ่งบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ก็มีน้ำหลากท่วม และล่าสุดพื้นที่รับน้ำ ในบริเวณอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชาวนาก็เริ่มเกี่ยวข้าวเพื่อเตรียมพื้นที่ สำหรับรับน้ำที่จะไหลบ่าลงมา ขณะที่จิสด้า นำเทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจผลผลิต ทางการเกษตร มาสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะกับพื้นที่ ติดตามกับคุณธีรุตม์ นิมโรธรรมชาวนาคนนี้เร่งขนเครื่องสูบน้ำเข้าไปเพิ่มยังนาของเขา เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกที่ใกล้เก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมจนผลผลิตเสียหาย แต่นั่นก็เป็นเรื่องปกติที่ชาวนาในพื้นที่ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบเจอเป็นประจำในช่วงฤดูน้ำหลากของทุกปีทีมข่าวสำรวจประตูระบายน้ำบางกุ้ง ซึ่งจุดนี้เป็นจุดควบคุมระดับน้ำภายในคลองบางกุ้ง กับ แม่น้ำน้อยที่เป็นลำน้ำสาขาจากแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนไหลเข้าสู่พื้นที่บ้านเรือนและการเกษตร ของชาวบ้านในพื้นที่ผักไห่ และ ป่าโมก ซึ่งพบว่าระดับน้ำด้านนอกสูงกว่าในคลองแล้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 เล่าว่า ในช่วงนี้ของทุกปี มวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน จะไหลผ่านพื้นคลองบางกุ้ง เข้าสู่พื้นที่นี้ตามธรรมชาติ โดยมีทุ่งผักไห่เป็นพื้นที่รับน้ำแห่งแรก ลูกบ้านต้องจะทยอยแจ้งกำหนดวันเก็บเกี่ยวผลผลิตของผืนนาแต่ละแปลง เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านจัดทำข้อมูล ก่อนแจ้งยังกรมชลประทาน โดยจะกำหนดช่วงเวลาผันน้ำออกมายังพื้นที่รองรับน้ำซึ่งเป็นทุ่งนาในบริเวณนี้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ได้นำเทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียมมาใช้สำรวจพื้นที่เพาะปลูกในทุ่งผักไห่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ทุก 15 วัน ส่งให้คณะทำงานบริหารจัดการน้ำใช้วางแผนต่อ ซึ่งข้อมูลล่าสุดวันที่ 24 สิงหาคม 2565 พบพื้นที่เพาะปลูกข้าวกว่า 130,000 ไร่ เก็บเกี่ยวไปแล้ว 89,000 ไร่ คิดเป็นกว่า 70% เหลืออีก 30% ที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ภายในกลางเดือนกันยายนนี้ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ทุ่งรับน้ำในบริเวณของภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง รวมแล้วประมาณ 2,276,251ไร่ ในจำนวน 14 ทุ่ง และมวลน้ำในภาคกลางที่เกิดจากฝนที่ตกเข้ามาเติมมวลน้ำในพื้นที่ และมีการระบายน้ำในลำน้ำเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้มีการปล่อยน้ำเข้าสู่ทุ่งเชียงราก ป่าสัก ท่าวุ้ง บางกุ่ม บางกุ้ง ป่าโมก บางบาล และทุ่งผักไห่ ซึ่งพื้นที่ที่เรามาสำรวจกันในวันนี้ ก่อนจะระบายน้ำเข้าสู่ ทุ่งบ้านแพน และทุ่งเจ้าเจ็ด ต่อไป

คุณอาจสนใจ

Related News