เทคโนโลยี

กฟผ.-มธ. ทดสอบนวัตกรรมบริหารจัดการพลังงาน พบลดค่าใช้จ่ายได้จริง

โดย panwilai_c

30 ก.ค. 2565

163 views

กฟผ.จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนวัตกรรมบริหารจัดการพลังงาน ทดสอบและใช้งานจริงภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึงติดตามการผลิตและใช้พลังงานในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโครงการ ERC Sandbox : TU EGAT ENERGY เป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่นำนวัตกรรมการติดตามการใช้พลังงาน ระบบกักเก็บพลังงาน พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการพลังงาน และระบบการซื้อขายพลังงานระหว่างกันในแต่ละอาคารภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย มาดำเนินการทดสอบและใช้งานจริงทำให้สามารถดูการใช้พลังงาน การผลิตไฟฟ้า และการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop เพื่อจะนำมาใช้ในการบริหารจัดการพลังงาน โดยเก็บพลังงานในช่วงกลางคืนที่มีต้นทุนค่าไฟฟ้าถูกมาใช้ในช่วงเย็นที่มีต้นทุนค่าไฟฟ้าสูง รวมถึงเสริมกำลังผลิตเมื่อแหล่งผลิตจาก Solar Rooftop หายไป ด้วยระบบกักเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าได้ด้วยTU EGAT Energy ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยระบบกักเก็บพลังงานของ กฟผ. สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ปีละ 400,000 บาท และลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 ตอบโจทย์ภาพของ SDG Sustainable Development Gold ได้กฟผ. ยังมีแผนการต่อยอด จัดทำศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมพลังงาน ใต้ตึกอธิการบดี ต่อยอดจากระบบไฟฟ้าปกติ สู่ระบบไฟฟ้าในรูปแบบดิจิทัล พร้อมเชื่อมต่อสู่ระบบไฟฟ้ายุคใหม่ ที่ กฟผ.จะสามารถสั่งการจากศูนย์ควบคุมแห่งชาติได้ในอนาคต และกำลังขยายไปยังมหาวิทยาลัยอื่น

คุณอาจสนใจ