เทคโนโลยี

กฟผ. จับมือหน่วยงานพลังงานเดินหน้า Sensor for All ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ

โดย kodchaporn_j

14 มิ.ย. 2565

36 views

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ร่วมกับหน่วยงานด้านพลังงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน Sensor for all ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลทั่วประเทศ แสดงข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ ให้ประชาชนได้ใช้งาน และ นำไปต่อยอดสู่การจัดการปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศอย่างจริงจัง ติดตามได้จากรายงาน


นี่เป็นข้อมูลคุณภาพอากาศ จากแอปพลิเคชั่น Sensor for All แสดงค่าฝุ่นละออง Pm2.5 และ ค่าคุณภาพอากาศ AQI แบบเรียลไทม์พัฒนาขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สู่การนำไปต่อยอดขยายผลร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการ EGAT air TIME หรือ แผนการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมทางอากาศ เพื่อจัดการปัญหาคุณภาพอากาศและความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขคุณภาพอากาศสู่การร่วมกันจัดการพลังงาน คุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายหลังการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เมื่อเดือนมีนาคมปี 2564ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์ในการเฝ้าระวังและตรวจเช็คข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกไปใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงสนับสนุนการใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคบริการ ภาคการท่องเที่ยว และ สาธารณสุข ในการนำข้อมูลวางแผนและควบคุมกิจกรรมกลางแจ้งให้เหมาะสมกับคุณภาพอากาศปัจจุบัน กฟผ. ติดตั้งเซ็นเซอร์ ตรวจวัดคุณภาพอากาศไปแล้ว 500 จุดทั่วประเทศ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศกับหน่วยงานพันธมิตร จากแอปพลิเคชัน Air4thai และ dustboy ทำให้มีข้อมูลการแสดงผลใน Sensor for all รวมแล้วกว่า 1,200 จุดครอบคลุมทั่วประเทศประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้ ผ่านแอปพลิเคชั่น Sensor for All หรือ เว็บไซต์ sensorforall.com รวมถึงจอแสดงผลตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศ

คุณอาจสนใจ

Related News