สังคม

ก.ต่างประเทศ เร่งประสานศรีลังกา ช่วย ‘พลายศักดิ์สุรินทร์’ ถูกทารุณ กลับมารักษาที่ไทย

โดย nicharee_m

26 พ.ย. 2565

301 views

ก.ต่างประเทศ เร่งนำ ‘พลายศักดิ์สุรินทร์’ ที่ศรีลังกากลับไทย หลังพบถูกทารุณ ควรได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน

กรณีของพลายศักดิ์สุรินทร์ เป็นช้างอายุ 30 ปี ที่ประเทศไทยมอบให้ศรีลังกาตั้งแต่ปี 2544 โดยเป็นช้างที่มีงาโค้งยาว 50 ซม. แต่ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าพลายศักดิ์สุรินทร์ ถูกล่ามโซ่ ใช้แรงงาน ถูกทอดทิ้ง และถูกทารุณกรรม และมีการเปิดแคมเปญเรียกร้อง ทวงคืน “พลายศักดิ์สุรินทร์” จากศรีลังกากลับไทย เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า องค์การ Rally for Animal Rights & Environment (RARE) ซึ่งเป็นองค์การด้านการพิทักษ์สิทธิสัตว์ในศรีลังกา ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้แรงงานพลายศักดิ์สุรินทร์ที่ค่อนข้างหนัก และพลายศักดิ์สุรินทร์ไม่ได้รับการดูแล และควรได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน กระทรวงการต่างประเทศหารือเรื่องข้างต้นกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการเร่งด่วน และได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เข้าตรวจสอบ

และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น พบว่า พลายศักดิ์สุรินทร์มีสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ไม่ดีนัก จึงได้ร่วมกับคณะสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญไทยจากกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เดินทางไปตรวจสุขภาพและความเป็นอยู่ของพลายศักดิ์สุรินทร์อีกครั้ง ซึ่งคณะสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ควรให้พลายศักดิ์สุรินทร์หยุดการทำงานและส่งตัวกลับมารักษาอาการป่วยที่ประเทศไทย

ซึ่งตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 พลายศักดิ์สุรินทร์ถูกนำตัวไปรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นที่สวนสัตว์ Dehiwala โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญไทยและศรีลังกาให้การดูแล

อย่างไรก็ดี การนำพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมารักษาที่ประเทศไทยต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายศรีลังกา รวมทั้งต้องดำเนินการตามกระบวนการขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกสัตว์ป่า (ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ - The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) อย่างครบถ้วน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังหารือกับกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา วัด Kande Vihara และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาตให้นำพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมารักษาที่ประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังคงติดตามและเร่งรัดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ พลายศักดิ์สุรินทร์ (Muthu Raja) เป็นหนึ่งในช้างสามเชือกที่รัฐบาลไทยมอบให้รัฐบาลศรีลังกา ตั้งแต่ปี 2544 โดยรัฐบาลศรีลังกาได้มอบพลายศักดิ์สุรินทร์ให้แก่วัด Kande Vihara เป็นผู้ดูแล เพื่อเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในงานแห่พระธาตุประจำปีของศรีลังกา


https://youtu.be/t2bsHefzuTw

คุณอาจสนใจ

Related News