สังคม

กทม.ออกประกาศฉบับที่ 52 นั่งดื่มในร้านอาหารได้ไม่เกินเที่ยงคืน เริ่มวันนี้!

โดย weerawit_c

1 พ.ค. 2565

46 views

วานนี้ (30 เม.ย.) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 52 มีรายละเอียด ดังนี้การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารและเครื่องดื่ม เปิดได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA Plus ขึ้นไป หรือ Thai Stop Covid 2 Plus แล้วเท่านั้น และจำกัดการให้บริการและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน เวลา 24.00 น.โรงภาพยนตร์ เปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดสถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก เปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ ผู้รับบริการต้องได้รับวัคชีนครบ หรือมีผลตรวจโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนใช้บริการ โดยวิธี RT-PCR หรือ ATKสำหรับ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย เปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ ผู้รับบริการต้องได้รับวัคชีนครบ หรือมีผลตรวจโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนใช้บริการ โดยวิธี RT-PCR หรือ ATKส่วนกรณีที่ประชุม ศบค.มีมติ ยกเลิกระบบเข้าประเทศ แบบ Test and Go ซึ่งมาตรการเดิมของระบบนี้ คือผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เมื่อมาถึงประเทศไทย ต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RP-PCR ถ้าผลตรวจเป็นลบจึงจะผ่านไปได้ แต่นับจากวันที่ 1 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป จะยกเลิกมาตรการ ดังกล่าว แต่เปลี่ยนมาดูเงื่อนไขการรับวัคซีนแทนโดยแยกเป็น ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ให้ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand pass จากนั้นให้ตรวจ ATK ด้วยตัวเองในระหว่างที่พำนักในประเทศ หากพบเชื้อก็ให้เข้าสู่การรักษาทั้งโดยระบบประกันชีวิต หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง หรือหากเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้สังเกตอาการตัวเอง 5 วันกรณีผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ก็ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand pass และให้ยื่นผลตรวจRT-PCR ซึ่งตรวจในระยะเวลาภายใน 72 ชั่วโมงก่อนมาถึงประเทศไทย และเมื่อมาถึงแล้วยังต้องกักตัวอีก 5 วัน ก่อนตรวจ RT-PCR ซ้ำอีกครั้ง หากผลเป็นลบ ก็จะใช้ชีวิตตามปกติได้รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/4x9WQ-tEenM

คุณอาจสนใจ

Related News