สังคม

ชวน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ชี้ฉีดพร้อมวัคซีนโควิดได้ แขนคนละข้าง

โดย nicharee_m

30 เม.ย. 2565

75 views

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,888 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,027,514 ราย หายป่วยกลับบ้าน 17,105 ราย เสียชีวิต 126 ศพ

กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 เมษายน 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 12,888 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 12,784 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 104 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,027,514 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,773 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 23 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 23.7 ผู้หายป่วยกลับบ้าน 17,105 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 1,902,362 ราย กำลังรักษา 151,567 ราย และมีผู้เสียชีวิต 126 ศพ

สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปีนี้ กรมควบคุมโรคร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 2565 ในประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่

1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี) 2.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ 6.โรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และ 7.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ นอกจากนี้ ได้เตรียมวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย

นพ.โอภาส กล่าวว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ มีความจำเป็นแม้จะฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้ว เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสคนละชนิด ประชาชนควรได้รับวัคซีนทั้ง 2 ตัว โดยสามารถฉีดพร้อมกันได้ แนะนำให้ฉีดที่แขนคนละข้าง โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดความรุนแรงของโรค และลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนได้

จึงขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และขอความร่วมมือยังปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เช่นเดียวกับการป้องกันโรคโควิด-19


รับชมทางยูทูบที่ :https://youtu.be/ZzR7-5bUBlc

คุณอาจสนใจ