สังคม

องคมนตรี มอบโล่โครงการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำ พร้อมใบรับรองและเกียรติบัตร 17 ชุมชน

โดย parichat_p

9 มี.ค. 2565

28 views

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 6/2565


วันนี้ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่ 6/2565


โอกาสนี้ ได้มอบโล่ พร้อมใบรับรองและเกียรติบัตร ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง ให้กับผู้นำชุมชน ในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง ,พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง รวม 17 แห่ง


รวมทั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อีก 25 แห่ง ซึ่งโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาต้นแบบการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อเข้าสู่มาตรฐานชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ด้วยตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2564 มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม 8 ชุมชน และจะขยายผลไปยังชุมชนโครงการหลวงอีก 5 แห่ง


นอกจากนี้ ยังมุ่งนำรูปแบบการพัฒนาทางเลือกแบบยั่งยืน ที่ได้รับพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสาน รักษา และต่อยอดในรัชกาลปัจจุบัน สู่การสร้างประโยชน์ระดับนานาชาติ โดยจะเข้าร่วมการประชุม แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบสหประชาชาติ ในการประชุม CND สมัยที่ 65


ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 และจัดกิจกรรมคู่ขนาน เป็นการอภิปรายในหัวข้อ "การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมเสี่ยง" โดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับอาสาสมัครของมูลนิธิโครงการหลวง และเยาวชนตัวอย่างจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่แฮหลวง


มีกำหนดถ่ายทอดสดผ่านระบบประชุมทางไกลไปยังผู้ร่วมประชุมทั่วโลก ในวันที่ 14 มีนาคม พร้อมทั้งร่วมกล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย และจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์ เผยแพร่ต่อชาวโลก

คุณอาจสนใจ

Related News