สังคม

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ปัตตานี

โดย parichat_p

9 มี.ค. 2565

7 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี


วันนี้ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 พัน 500 ถุง มอบแก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และกำนัน ซึ่งเป็นตัวแทนนำไปมอบกับราษฎรต่อไป


โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุ พร้อมกับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 5 ครอบครัว ในพื้นที่ตำบลละหารและตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี


โดยจังหวัดปัตตานี เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ประกอบกับเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดนราธิวาส และยะลา ก่อนไหลสู่อ่าวไทยที่อำเภอสายบุรี ทำให้ถูกผลกระทบทั้ง 12 อำเภอ ราษฎรเดือดร้อนกว่า 1 หมื่น 5 พันครัวเรือน เสียชีวิต 2 ราย ปัจจุบันสถานการณ์กลับเป็นปกติแล้ว เหลือในบางส่วนที่อยู่ติดกับแม่น้ำ และที่ลุ่มต่ำ ยังคงมีน้ำท่วมขัง

คุณอาจสนใจ

Related News