สังคม

พัทลุงยังอ่วมน้ำยังท่วมเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนปชช.

โดย kanyapak_w

5 ธ.ค. 2565

71 views

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงวันที่ 5 ธันวาคม 65 ฝนยังคงตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะในพื้นที่โซนเขตรักษาพันสัตว์ป่าเขาบรรทัดพัทลุง และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาปู่ เขาย่า ในพื้นที่ อ.กงหรา อ.ป่าบอน อ.ตะโหมด อ.ศรีนครินทร์ อ.ศรีบรรพต และอ.ป่าพะยอม โดยมวลน้ำฝนที่ตกสะสมบวกกับน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาตามน้ำตกต่างๆ ก่อนไหลลงสู่ลำคลอง ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและเอ่อล้นหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำในหลายจุด ของ จ.พัทลุง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่ม ของ ต.ชะรัด อ.กงหรา ต.นาโหนด ต.ปรางหมู่ ต.โคกชะงาย อ.เมือง และต.ควนขนุน ต.ปันแต ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน โดยเฉพาะที่บริเวณ ม.1 ต.มะกอกเหนือมวลน้ำจาก อ.ศรีบรรพต ที่ไหลลงมาทางฝายท่าแนะ ก่อนไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่าง ทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 20 หลังคาเรือน ในพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าว ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพล ลงพื้นที่ ต.มะกอกเหนือ เพื่อช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยแล้วเช่นกันขณะที่ทางอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่อำเภอควนขนุน เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกสะสมในพื้นที่ ดังนี้ ตำบลมะกอกเหนือ ม.1 ม.7 ราษฎรได้รับผลกระทบ 18 ครัวเรือน
ตำบลดอนทราย ม.10 ราษฎรได้รับผลกระทบ ๕ ครัวเรือน ถนนได้รับผลกระทบจำนวน 1 สาย ตำบลพนางตุง ม.11 ราษฎรได้รับผลกระทบ 3 ครัวเรือน ตำบลนาขยาด ม.4 ราษฎรได้รับผลกระทบ 3 ครัวเรือน ถนนได้รับผลกระทบจำนวน 1 สาย ตำบลแหลมโตนด ม.4 , ม.9 ราษฎรได้รับผลกระทบ 9 ครัวเรือน ถนนได้รับผลกระทบ จำนวน 1 สาย ตำบลควนขนุน ม.7 ราษฎรได้รับผลกระทบ 11 ครัวเรือน ตำบลปันแต ม.4, 7 ราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 2 ครัวเรือน ถนนได้รับผลกระทบ จำนวน 15 สาย รวมทั้งสิ้น 7 ตำบล 10 หมู่บ้าน ราษฎรจำนวน 49 ครัวเรือน ถนนจำนวน 18 สายแท็กที่เกี่ยวข้อง  น้ำท่วม ,พัทลุง ,สังคม

คุณอาจสนใจ

Related News