สังคม

นายกฯ ห่วงโควิดในโรงเรียน เน้นมาตรการความ 6-6-7 ลดความเสี่ยง

โดย nutda_t

6 ส.ค. 2565

122 views

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานผลสำรวจการประเมินสุขภาพนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของกรมอนามัย จำนวน 49,242 คน พบการติดเชื้อร้อยละ 30.56 โดยนักเรียนส่วนใหญ่ติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัว รองลงมาไม่ทราบสาเหตุการติดเชื้อส่วนการติดเชื้อในโรงเรียน พบเพียงร้อยละ 5.66 เท่านั้น และยังพบว่ามีครอบครัวเพียงร้อยละ 0.36 ที่ติดเชื้อจากนักเรียนที่ไปโรงเรียน โดยอาการส่วนใหญ่ที่พบมาก คือ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นอาการที่ผู้ปกครองสามารถสังเกตอาการของบุตรหลานได้ จึงขอให้โรงเรียน สถานศึกษา และสถานประกอบการศึกษา ยังคงต้องเน้นมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิด ไม่ให้สร้างผลกระทบต่อการเรียนการสอนของครู- นักเรียนมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 ดังนี้ ประกอบด้วย6 มาตรการหลัก (DMHT - RC) คือ

1)การเว้นระยะห่าง(Distancing)  

2)การสวมหน้ากาก(Mask Wearing)

3)การล้างมือ(Hand Washing)  

4)การคัดกรองวัดไข้(Testing)  

5)ลดการแออัด(Reducing)

และ 6)การทำความสะอาด(Cleaning)    6 มาตรการเสริม คือ

1)การดูแลตนเอง  

2)การใช้ช้อนกลางส่วนตัว  

3)ทานอาหารปรุงสุกใหม่

4)การลงทะเบียน เข้า - ออก  

5)การสำรวจตรวจสอบ

และ 6) กักกันตนเอง และ7 มาตรการเข้ม คือ

1)การประเมิน TSC + และรายงานผลผ่านระบบ MOE COVID

2)การจัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย(Small Bubble)

3)การจัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ

4 )อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน

5) การมีแผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อม (School Isolation)

6) การควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route)

และ 7) การจัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา

แท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ