สังคม

อธิบดีกรมการปกครอง เด้ง!นายอำเภอสัตหีบ เซ่นเหตุไฟไหม้ผับเมาท์เทนบี

โดย nutda_t

5 ส.ค. 2565

484 views

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง สั่งย้ายช่วยราชการ ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี  หลังเกิดเหตุไฟไหม้ผับเมาท์เทนบี ทำให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงพบว่าร้านมีการต่อเติม และเปิดสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่ได้รับอนุญาต แถมตั้งอยู่ในพื้นที่โซนนิ่ง ที่ไม่อนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงด้วยโดยหนังสือเป็นคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๔๔๑/๒๕๖๕ เรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการ ความว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๔๕ จึงให้ ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ตำแหน่งนายอำเภอสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ช่วยราชการที่กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยการปกครอง เป็นการประจำตั้งแต่วันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ