สังคม

สธ.แถลงแนวโน้ม แถลงแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตจาก โควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น

โดย onjira_n

4 ก.ค. 2565

223 views

กระทรวงสาธารณสุขแถลงแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตจาก โควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล แต่ยังคงอยู่ในสัดส่วนที่ระบบสาธารณสุขยังรองรับได้ คาด หลัง 1กรกฎาคม ผู้ติดเชื้อรายใหม่จะเพิ่มสูงนายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา  แถลง สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยแนวโน้มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยที่กำลังรักษาและผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวด้วย อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการป้องกันส่วนบุคคลขณะที่อัตราครองเตียงระดับ 2 และระดับ 3 สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลพบว่าเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมของประเทศอัตราคงเตรียมอยู่ที่ร้อยละ10 ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขรองรับได้ส่วนอัตราผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 โดยตรงในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 106 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยกลุ่ม 608 และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยร้อยละ 50 เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เลย ร้อยละ 30 ฉีดวัคซีนเข็ม 2 แต่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น และอีกร้อยละ 20 พบว่าฉีดวัคซีนโควิดเพียงเข็มเดียวส่วนผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ และรักษาในโรงพยาบาล ภาพรวมทั่วประเทศครองเตียง อยู่ที่ร้อยละ 10โดยในกรุงเทพมหานคร ข้อมูลวันที่ 3 กรกฎาคม อัตราครองเตียงระดับ 2 ระดับ 3 สูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 35.60 รองลงมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ อัตราครองเตียงอยู่ที่ร้อยละ 28.20

จังหวัดภูเก็ตอัตราครองเตียงอยู่ที่ ร้อยละ28.40 นนทบุรี อัตราครองเตียง ร้อยละ 27.60 และ ปทุมธานีอัตราคงเตียงอยู่ที่ร้อยละ 21.60โดย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการตั้งเกณฑ์อัตราครองเตียงในโรงพยาบาลหากพบว่าเกินร้อยละ 50 จะต้องมีการยกระดับมาตรการเพิ่มเติมแต่ในขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่จำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลยังไม่มากจึงยังจัด อยู่ในเกณฑ์ที่ระบบสาธารณสุขรองรับได้ทั้งนี้ได้มีการคาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม คาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นภายในสัปดาห์นี้เป็นต้นไป ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ในช่วงต้นอัตราการติดเชื้ออาจจะยังไม่สูงเทียบเท่ากับช่วงที่สายพันธุ์ โอมิครอน ระบาดเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นตอนนี้คนไทยได้มีการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  สิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันโรคได้คือมาตรการสาธารณสุขที่ยังคงแนะนำให้ประชาชนคนไทยยังคงปฏิบัติตัวอยู่และการใส่หน้ากากอนามัย  หากผ่อนคลายหมดทุกอย่างไม่มีการป้องกันตัวเองก็อาจจะทำให้แนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นได้คุณอาจสนใจ