สังคม

ก.คลังจัดเก็บรายได้ 8 เดือนแรก เกินเป้า 1 แสนล้าน

โดย onjira_n

28 มิ.ย. 2565

139 views

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาค 64 - พฤาภาคม 65) รัฐบาลจัดเก็บรายได้ได้สุทธิ จำนวน 1.564 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1.0 แสนล้านบาท หรือ 6.9 % และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 8.1%โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร สูงกว่าประมาณการ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจการบริโภคและมูลค่าการนำเข้า ซึ่งส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงกว่าเป้าหมายขณะที่ การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมัน ดีเซลเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นการชั่วคราวจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น
คุณอาจสนใจ

Related News