สังคม

สธ.จ่อปรับการรายงานโควิด -19 รายงานแค่คิดติดเชื้อที่มีอาการเท่านั้น

โดย onjira_n

30 พ.ค. 2565

40 views

วันนี้ (30 พ.ค.)  ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2565 รวม รวม รวม 3,854 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยจากในประเทศ 3,854 ราย  ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,223,067 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)   หายป่วยกลับบ้าน 6,031 ราย   หายป่วยสะสม 2,205,476 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 42,534 ราย  เสียชีวิต 26 ราย  จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ  รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 882 ราย  เฉลี่ยจังหวัดละ 11 ราย
อัตราครองเตียง ร้อยละ 12.9


โดย 3 จังหวัดที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ กทม. 1,655 ราย , ขอนแก่น 101 ราย , บุรีรัมย์ 94 ราย


นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ระบุว่า เดือน มิถุนายน 2565 นี้ กระทรวงสาธารณสุขจะมีการปรับการรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายงานเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการและเข้าสู่ระบบการรักษาเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของโรคประจำถิ่น และสอดคล้องไปกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ส่วนการตรวจหาเชื้อATK ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคลทั่วไปให้ตรวจหาเชื้อATK เฉพาะที่มีอาการป่วยเท่านั้น แต่กรณีพนักงานสถานบันเทิง ยังต้องตรวจATK ทุกสัปดาห์ รวมถึง กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 // ผู้สัมผัส // กลุ่มที่ต้องทำงานกับผู้สูงอายุและเด็ก


คุณอาจสนใจ

Related News