สังคม

ศบค.เตือน ผับ บาร์ คาราโอเกะ ขออนุญาตสำนักงานเขต ก่อนเปิดบริการ 1 มิ.ย.นี้

โดย onjira_n

27 พ.ค. 2565

23 views

วันนี้ (27 พ.ค.)  ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 รวม 4,837 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 4,833 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,211,076 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)   หายป่วยกลับบ้าน  5,198 ราย หายป่วยสะสม 2,189,902 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 46,205 ราย    ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวในโรงพยาบาล 979 ราย  เสียชีวิต 29 ราย  


ขณะที่ยอดติดเชื้อรายใหม่สูงสุดในแต่ละพื้นที่ 3 อันดับแรก อันดับ 1 กทม. พบ 1,986 ราย, อันดับ 2 ขอนแก่น 173 ราย และอันดับ 3 บุรีรัมย์ 139 รายสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 4,434,511 รายทั้งนี้ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิ.ย. 65 ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19  ดังนี้ 1. สถานประกอบการต้องลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่าน ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) และขออนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ โดยสถานประกอบการต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด 2. สำนักงานเขต ตรวจประเมินสถานประกอบการตาม COVID Free Setting เพื่อพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ และรายงานในระบบออนไลน์ และ 3. สำนักงานเขต ตรวจกำกับ ติดตามสถานประกอบการที่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด  
คุณอาจสนใจ