สังคม

กระทรวงอุตสาหกรรม ยันมติเดิม แบน ‘พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส’

โดย paranee_s

19 พ.ค. 2565

44 views

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยัน ยังคงมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย แบน 2 สารอันตราย ได้แก่ ‘พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส'’ ส่วนการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อ 17 พ.ค. 65 เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนให้ทบทวนมติการแบน


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันไม่นำ 2 สารอันตราย คือ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส กลับมาใช้อีกอย่างแน่นอน ซึ่งกระบวนพิจารณาแบน 2 สารดังกล่าวเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีเหตุผลรองรับอยู่แล้ว ถึงความเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง


แม้การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 จะมีการยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาพิจารณา แต่เป็นเพียงการนำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อขอหลักการในการตอบผู้ร้องคัดค้านเท่านั้น กระทรวงอุตสาหกรรมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และในฐานะหน่วยงานที่กำกับคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อมีกลุ่มคนมาร้องเรียนก็จำเป็นต้องรับพิจารณาตามขั้นตอน แต่ยังคงยืนยันข้อมูลตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายและหลักวิชาการคือ คงการแบน 2 สารอันตราย ได้แก่ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ส่วนการจัดวาระเข้าสู่การพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติตามปกติ มีการแจ้งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565


ด้านนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับเรื่องจากผู้ร้องที่ขอให้พิจารณาทบทวนมติการยกเลิก โดย ผู้ร้องแจ้งว่าข้อมูลสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรที่ตรวจวิเคราะห์ โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ตรงตามที่เคยเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้มีหนังสือถึงสองหน่วยงาน คือ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งขอให้แจ้งผลการตรวจสอบ เพื่อจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565


ทั้งนี้ ในวันประชุม (17 พฤษภาคม 2565) มีกรรมการจากกระทรวงสาธารณสุข คือ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงฯ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรรมการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้แทนทั้ง 2 หน่วยงานทราบเนื้อหา ที่จะมีการประชุมล่วงหน้าอยู่แล้ว จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเสนอให้นำ 2 สารอันตรายกลับมาใช้อีกครั้งตามที่เป็นข่าว


คุณอาจสนใจ