สังคม

เจ้าอาวาสวัด ผุดไอเดีย เนรมิตโอ่งเก่า ให้สวยงามพร้อมแทรกคำสอนทางพระพุทธศาสนา

โดย paranee_s

17 พ.ค. 2565

34 views

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2565) ที่วัดโคกตะพาบ ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา พระมหาอำนาจ ขันติโก เจ้าอาวาสวัดโคกตะพาบ ผุดไอเดียนำเอาโอ่งเก็บน้ำเก่า ที่มีอยู่ภายในวัด มาล้างทำความสะอาด และให้ช่างภาพมาวาดภาพระบายสีเป็นรูปภาพต่าง ๆ สีสันสวยงาม โดยภาพที่วาดลงไปบนโอ่งน้ำ ได้สอดแทรกหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดได้เรียนรู้หลักคำสอน และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน


พระมหาอำนาจ ขันติโก เจ้าอาวาสวัดโคกตะพาบ เปิดเผยว่า เริ่มต้นได้นำโอ่งเก็บน้ำเก่าที่อยู่ในวัด และไม่ได้ใช้งานมานาน ซึ่งเป็นโอ่งน้ำปูนขนาดใหญ่ นำมาให้ช่างภาพที่เป็นลูกศิษย์ได้วาดภาพระบายสีเพื่อความสวยงาม


โดยลวดลายภาพที่วาดลงไปบนโอ่งก็เป็นภาพความสวยงามทั่วไป เช่น ภาพคน ภาพสัตว์ หรือภาพธรรมชาติ แต่ที่สำคัญ โอ่งน้ำที่วาดภาพแต่ละใบยังได้เขียนสอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไว้ด้วย เพื่อให้คนที่เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้เรียนรู้หลักคำสอน และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ศีล สมาธิ ปัญญา, การให้ธรรมะ ย่อมชนะการให้ทั้งปวง, ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย, สถานที่ไม่มีคนตาย ไม่มีในโลก, การตายย่อมมีแก่คนที่เกิดมาแล้ว, ปัญญาย่อมเกิดจากการฟัง, ความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรม, ความอดทน เป็นตบะอย่างยิ่ง, ฆ่าความโกรธเสียได้ ย่อมอยู่เป็นสุข, พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ เป็นต้น


ซึ่งสาเหตุที่มีไอเดียนำโอ่งน้ำเก่ามาวาดภาพระบายสีเขียนสอดแทรกหลักธรรมะนั้น เพราะโอ่งเก็บน้ำเก่าที่มีอยู่ในวัดไม่ได้ใช้งานมานานแล้ว ซึ่งหากจะทุบทิ้งก็เสียดาย อาตมาจึงมีแนวความคิดนำโอ่งน้ำเก่ากลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง โดยเริ่มต้นได้วาดภาพระบายสีลงบนโอ่งเก็บน้ำจำนวน 10 ใบ แต่เมื่อชาวบ้านในชุมชนเห็นความสวยงาม ก็พากันนำเอาโอ่งน้ำที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมามอบให้กับทางวัด ทำให้จนถึงขณะนี้มีโอ่งน้ำระบายสีเขียนสอดแทรกหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ภายในวัดมากถึง 41 ใบแล้ว


คุณอาจสนใจ

Related News