สังคม

หมอเตือนอย่ากินฉี่ได้แต่เชื้อโรค อัลไซเมอร์จะสมองเสื่อมระยะ 3

โดย taweelap_b

12 พ.ค. 2565

34 views

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65 นพ.ภาคิน ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์ สสจ.ขอนแก่น กล่าวถึงกรณีที่มีลูกศิษย์พระเกจิชื่อดังในจังหวัดยโสธร นำปัสสาวะของพระเกจิคนดังกล่าวมาดื่มและอวดอ้างสรรพคุณต่าง ๆ นานา


นพ.ภาคิน กล่าวว่า ในทางการแพทย์ในปัจจุบัน ปัสสาวะถือว่าของเสียที่ร่างกายขับออกมา และเมื่อนำมาตรวจวิเคราะห์เพาะชื้อจะพบว่าไม่สะอาด เนื่องจากมีเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคชนิดอื่น ๆ ปนเปื้อนมาด้วย การนำปัสสาวะมาดื่มโดยไม่ผ่านกระบวนการใด ๆ ก็เปรียบเสมือนการดื่มของเสีย ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อแนะนำทางการแพทย์ที่ให้ดื่มปัสสาวะเพื่อประโยชน์ใด ๆ ดังนั้น จึงไม่ควรดื่มของเสียเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย และไม่ควรโฆษณาชวนเชื่ออีกด้วย


นอกจากนี้ นพ.ภาคิน กล่าวถึงอาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ว่า อาการทั่วไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความจำ ขึ้นอยู่กับระยะของโรค บางรายสูญเสียความทรงจำระยะสั้น ระยะกลาง ไปจนถึงระยะยาว หากมีอาการมากก็จะจำลูกหลาน หรือจำเหตุการณ์ไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลกับการใช้ชีวิต ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ


ดังนั้น การช่วยเหลือตัวเอง หรือการพบปะผู้คนในครอบครัวหรือสังคมจะไม่เป็นปกติ และจะมีปัญหาสุขภาพจิตตามมา ผู้ที่ดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ควรจะไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจยืนยันว่าเป็นอัลไซเมอร์จริงหรือไม่ และเป็นจากสาเหตุอื่นใด จากนั้นแพทย์ก็จะให้คำแนะนำในการดำรงชีวิตร่วมกัน ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การใช้สมุดจดบันทึก ให้ผู้ป่วยได้ทราบว่าตัวเองทำอะไร เวลาใดบ้าง เมื่อจำไม่ได้ก็กลับมาเปิดอ่าน จะทำให้ผู้ป่วยอยู่ได้โดยอาศัยบันทึกความทรงจำเหล่านี้ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีมาช่วย เช่น การบันทึกวีดีโอเพื่อบันทึกกิจกรรมก็ช่วยได้เช่นกัน และครอบครัว หรือผู้ดูแลใกล้ชิดจะมีส่วนสำคัญในการดูแลผู้ป่วยด้วย

คุณอาจสนใจ