สังคม

สธ. ร่วมหารือกับ ศธ. เตรียมพร้อมเปิดเทอม แบบ on site ย้ำ ผู้ปกครองพาเด็กฉีดวัคซีน

โดย paranee_s

3 พ.ค. 2565

170 views

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร. สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมชี้แจงมาตรการเปิดเรียน ON-SITE ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565


นาย สาธิต ระบุว่า สถานการณ์โควิดขณะนี้ มีแนวโน้มลดลง และเหลือเวลาอีก 1 สัปดาห์ จะเปิดการศึกษาแบบเต็มรูปแบบ จึงต้องมีการวางมาตราการรองรับ ย้ำ 4 เรื่องสำคัญคือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สถานศึกษา และผู้ปกครองให้นำบุตรหลาน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี ซึ่งสถานศึกษาต้องเร่งสำรวจเด็กที่ยังไม่ได้เข้ารับวัคซีน และเข้ารับวัคซีนเข็ม 2 ให้ครอบคลุม ส่วนเด็ก 12-18 ปี จะเป็นในส่วนการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น


โดยขอให้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าการฉีดวัคซีน แม้จะอยู่ภายใต้ความสมัครใจของผู้ปกครอง แต่คำแนะนำยังคงให้เข้ารับวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต


ขณะที่ นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยแนวทาง การตรวจคัดกรอง ATK กำหนดให้ตรวจเฉพาะในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง หรือมีอาการป่วยเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องตรวจนักเรียนทุกคน ซึ่งหากพบการติดเชื้อภายในสถานศึกษาก็ให้ดำเนินตามขั้นตอนที่ได้แจ้งสถานศึกษาไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องปิดสถานศึกษา


มาตรการเปิดเรียนในโรงเรียนประจำ กรณีพบการติดเชื้อ และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จะมีการจัดการเรียนการสอนหรือทำกิจกรรมในโซนเฉพาะเป็นเวลา 5 วัน และติดตามสังเกตอาการอีก 5 วัน กรณีได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแนะนำว่าหากไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกัน


ส่วนการไปโรงเรียน กรณีเป็นผู้สัมผัสเสียงสูง ไม่จำเป็นต้องกักตัวหากไม่มีอาการ สามารถมาเรียนได้ตามปกติ แต่ให้ปฎิบัติตัวภายใต้มาตรการ เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19


ขณะที่ดร. สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า โรงเรียนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ มีจากหลายสังกัด ทั้งหมดประมาณ 3 หมื่นกว่าแห่ง แบ่งเป็น สพฐ. 29,200 แห่ง, เอกชน 4,001 แห่ง และอื่น ๆ ในสังกัด กทม. สังกัดท้องถิ่นรวม 1,800 แห่ง


ทั้งนี้ในการเปิดเรียนจะเร่งการฉัดวัคซีน โดยข้อมูลล่าสุด การฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 12-17 ปี ข้อมูลถึงวันที่ 2 พฤษภาคม ฉีดเข็ม 1 อยู่ที่ 3.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 77.2 และเข็มที่ 2 ฉีดไปแล้ว 3.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ75.5 ส่วนเข็มกระตุ้ม เข็มที่3 อยู่ที่ 2.4 แสนคน หรือ ร้อยละ5.2


ซึ่งตามข้อมูล สามารถเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป หลังจากนี้จะกลับมาใช้แผนการเดิม เพื่อเร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยให้สถานศึกษาเปิดเป็นสถานฉีดวัคซีน


ส่วนเด็กประถม 5 - 11 ปี จากข้อมูลถึงวันที่ 2 พฤษภาคม มีการฉีดเข็ม 1 อยู่ที่ร้อยละ 53.3 หรือ 2.7 ล้านคน เข็ม 2 ยังคงน้อยอยู่ที่ร้อยละ 13.1 หรือ 6.7 แสนคน ส่วนในกลุ่มเด็กเล็กจะเพิ่มทางเลือกในการใช้วัคซีนสูตรไขว้ ตามที่กรมควบคุมโรคได้เสนอ ซึ่งจะมีระยะห่างระหว่างเข็มหนึ่งและเข็มสองที่น้อยกว่า จะช่วยให้การฉีดวัคซีนดำเนินการได้เร็วขึ้น


คุณอาจสนใจ