สังคม

"ชัยวุฒิ" ค้านมติห้ามนำเข้า-ขายบุหรี่ไฟฟ้า ยื่นหนังสือทบทวน แนะศึกษาอย่างรอบด้าน-ฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้อง

โดย paranee_s

29 เม.ย. 2565

106 views

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวถึง กรณีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มีมติห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบในประเทศไทย ทั้งที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อยู่ระหว่างศึกษาผลักดันให้เป็นสินค้าถูกกฎหมาย ว่า กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด เรามีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และดิจิทัลในการใช้ชีวิตและทำธุรกิจ ซึ่งพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการขายออนไลน์จำนวนมาก


จึงมีการตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ พบว่ามีการใช้อย่างแพร่หลายมาก เพราะประชาชนมีความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่มวนหรือบุหรี่จริง และมีผลการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งก็มีสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอังกฤษ รวมถึงยุโรป ในประเทศที่เจริญแล้วกว่า 70 ประเทศ ศึกษาและยอมรับให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศนั้นได้ ซึ่งกลายเป็นสร้างเงื่อนไขที่ทำให้การลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านระบบออนไลน์อย่างแพร่หลาย ซึ่งเราไม่สามารถปิดกั้นได้ เพราะการลักลอบมีการเรียกร้องเงินใต้โต๊ะเป็นผลประโยชน์มหาศาลนายชัยวุฒิ กล่าวว่า ดังนั้นมติที่ออกมา ส่วนตัวคิดว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะเราสามารถทำให้ถูกกฎหมายและเก็บภาษีให้ถูกต้องได้ จึงทำหนังสือคัดค้านมติดังกล่าวไป และคิดว่าคณะกรรมการยาสูบแบนบุหรี่ไฟฟ้าอาจไม่ได้ฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลทางวิชาการ จึงมีมติที่ไม่ชอบ ควรจะศึกษาอย่างรอบด้าน รับฟังความเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำข้อมูลวิชาการของประเทศที่เปิดให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้เอามาร่วมพิจารณาด้วยในการศึกษา


นายชัยวุฒิ เสริมว่า การไปห้าม 100 % ไม่ใช่ทางออกของบริบทในสังคม จะทำให้ประชาชนที่อยากมีทางเลือกในการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน ก็ไปจำกัดสิทธิ์เขาด้วย เพราะวันนี้หลายประเทศยอมรับแล้วว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่จริง มีสารพิษน้อยกว่า ซึ่งอันนี้ก็ไปจำกัดสิทธิ์ จำกัดทางเลือกของพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถหยุดสูบบุหรี่ได้


ที่สำคัญ จะไปอ้างว่าป้องกันเยาวชนและคนรุ่นใหม่เข้ามาสูบบุหรี่ ตนคิดว่าไม่ถูกต้อง ปัจจุบันเยาวชนคนรุ่นใหม่ ถ้าเขาอยากสูบบุหรี่ก็ไปซื้อบุหรี่จริงอยู่แล้ว ซึ่งทุกคนก็ไม่ได้ห้ามอะไรอยู่ดี ตนจึงคิดว่าควรจะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกต้อง และเข้าไปอยู่ในระบบ และกฎเกณฑ์เดียวกับบุหรี่จริง มีการควบคุมการโฆษณา ห้ามโฆษณา ห้ามจำหน่ายออนไลน์ อาจจะดีกว่าการผลักให้ไปอยู่ใต้ดินที่ผิดกฎหมายและลักลอบขายออนไลน์ไปทั่วในปัจจุบัน


เพราะโดยระบบของเราไม่สามารถปิดกั้นได้ทั้งหมด วิธีเดียวที่ดีที่สุดก็คือรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้บุหรี่ไฟฟ้าได้เข้ามามีส่วนแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับคณะกรรมการ และหาทางออกร่วมกัน ที่ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าสามารถมีที่ยืนในสังคมไทยเพื่อเราจะได้ควบคุมและใช้ประโยชน์ ดีกว่าผลักไป ๆ สร้างปัญหาอื่น ๆ ตามมา ตนได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เพื่อให้ทบทวนมติการห้ามจำหน่าย และห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด


“จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ ในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยมีผู้บริโภคยาสูบกว่า 10 ล้านคน และมากกว่าร้อยละ 52 ไม่มีความคิดที่จะเลิกบุหรี่ ซึ่งคนกลุ่มนี้ควรจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นกลาง เรื่องผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริโภค และสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนก็ควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำหรับพวกเขา” นายชัยวุฒิกล่าว


อีกทั้ง นายชัยวุฒิ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรมีกฎหมายที่กำหนดอายุขั้นต่ำในการซื้อขาย และกฎหมายที่ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคที่ยังไม่มีความคิดจะเลิกบริโภคยาสูบสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ และอาจลดปริมาณสารพิษที่เกิดขึ้นในอากาศ รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าจะมีมาตรฐานที่ควบคุมได้เช่นเดียวกับประเทศทั่วโลก


นอกจากนี้ นโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าที่เหมาะสม จำเป็นต้องพิจารณาผลประโยชน์ในภาพรวม ได้แก่ ประโยชน์ที่ผู้สูบบุหรี่ที่จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่อันตรายน้อยกว่า รวมถึงป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน และประโยชน์ของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ต้องรับสารพิษต่าง ๆ จากการเผาไหม้


นายชัยวุฒิ ย้ำว่า การพิจารณานโยบายเรื่องการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า อย่างเหมาะสมกับบริบทและความเป็นจริง ตั้งอยู่บนหลักฐานการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมสมัยใหม่ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยลดอันตรายด้านสุขภาพ ให้กับผู้บริโภคยาสูบ และประชาชนโดยทั่วไป ขณะเดียวกันก็ยังคุ้มครองเยาวชนไม่ให้เข้าถึงสินค้าเหล่านี้ได้

คุณอาจสนใจ

Related News