สังคม

ก.เกษตรฯ ห่วงผัก ผลไม้จีน ทะลักเข้าไทยผ่านรถไฟลาว - จีน หวั่นกระทบเกษตรกร

โดย panisa_p

22 ธ.ค. 2564

504 views

จากข้อมูลของศุลกากร พบว่า หลังการเปิดเดินรถไฟลาว - จีน มีการนำสินค้าผักจากจีนเข้ามาแล้ว 33 ตู้ บรรจุ ตู้ละ 20 ตัน ในสัปดาห์แรกของการเปิดเดินรถไฟ เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีสินค้าจำนวนมากเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากการขนส่งจากจีนมาถึงไทยใช้เวลาเพียง 2 วัน


ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ หรือ ฟรุ๊ตบอร์ด (Fruit Board) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้หารือแสดงความกังวลในเรื่องนี้ และมีมติให้กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าผักและผลไม้ของด่านนำเข้า รวมทั้งศึกษาโอกาสและผลกระทบการขนส่งผักและผลไม้ทางรถไฟผ่าน 3 ประเทศ ไทย - ลาว - จีน เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเกษตรจากต่างประเทศ เข้ามาส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและภาคการเกษตรของไทย


ขณะเดียวกัน กำชับให้เพิ่มการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรไทย ในการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรผ่านด่านส่งออกด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งออกผลไม้ สำหรับฤดูกาลผลิตที่กำลังจะมาถึงนี้

คุณอาจสนใจ

Related News