สังคม

โบตั๋นเช็คอิน กว่าจะเป็น ‘เชียงของ’ เมืองเก่าแก่ของจังหวัดเชียงราย

โดย petchpawee_k

6 ส.ค. 2565

470 views

เชียงของ 1 ในเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย จุดเช็คอินท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมแห่งใหม่ของชาวต่างชาติ


โบตั๋นเช็คอิน พาคุณผู้ชมเดินทางมาไกลถึง อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ที่นี่เป็นเมืองอารยธรรมเก่าแก่ ในด้านศาสนามีวัดเก่าแก่และวัดดังจำนวนมาก มีตำนานเล่าว่าเมื่อช่วงที่พระพุทธเจ้าเสด็จมา พระองค์ได้ประทานพระเกศาสองเส้น ไว้ให้ถูกประทับในเจดีย์


เชียงของเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงราย บางส่วนอยู่ติดกับแม่น้ำโขงซึ่งฝั่งตรงข้าม คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมการค้าถึง 3 ประเทศ คือ“ไทย-จีน-ลาว” รวมทั้งยังเป็นเมืองที่รัฐบาลปักธงให้เป็น 1 ในเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเดินทางมาท่องเที่ยวศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม


ซึ่งหากย้อนรอยประวัติศาสตร์ของเชียงของ ตำนานเดิมเล่าว่า กลุ่มชนดั่งเดิมคือ ชาวตำมิละเดิมนับถือผีสาง แต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาแสดงธรรมโปรด ชาวตำมิละจึงเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา ก่อนที่พระองค์จะเสด็จจากไป บ้านตำมิละก็ได้ทูลขอสิ่งแทนพระองค์เก็บไว้ พระองค์จึงประทาน พระเกศาสองเส้น และตรัสสั่งให้นำเกศาทั้งสองเส้นไปบรรจุและฝังแยกกันซ้ายมือเส้นหนึ่ง ขวามือเส้นหนึ่ง เชื่อกันว่าเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาองค์ซ้าย คือ เจดีย์วัดหลวง เดิมชื่อ วัดไชยสถาน ส่วนเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาองค์ขวา คือ เจดีย์วัดแก้ว ซึ่งชื่อเดิมคือ วัดศรีบุญยืน  


ส่วนอีกหนึ่งวัดที่เพิ่งมาตั้งอยู่ในเมืองเชียงของ คือ วัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม เป็นศาสนสถานแห่งที่ 4 ของ พระพรหมวชิรคุณ หรือ หลวงพ่อ ดร.ไพบูลย์ สุมังคโล มีพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ ดำริสร้างขึ้น เมื่อปี  พ.ศ.2556 ในวัดแห่งนี้มี พระธาตุเจดีย์ศรีนาคามณี เป็นศาสนสถานที่โดดเด่นที่สุดมองเห็นได้จากทั้งสองฝั่งโขง ที่ยังคงดำเนินการก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 3สิงหาคม ในเจดีย์แห่งนี้ก็มีการจัดงานบุญประจำปี คือ วันครบรอบอายุวัฒนะมงคลครบ 88 ปี ของหลวงพ่อไพบูลย์ โดยปีนี้มีจัดพิธีหล่อพระอุปคุตเนื้อทองคำหน้าตัก 9 นิ้ว นามว่า “พระอุปคุตประทานพรผลเลิศ” เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจไว้ให้ชาวพุทธกราบไหว้บูชาในวัดแห่งนี้ คุณอาจสนใจ

Related News