สังคม

สวนรุกขชาติพระบาท นำร่องเก็บใบไม้แห้ง อัดก้อนขาย ลดปัญหาไฟป่า

โดย passamon_a

16 เม.ย. 2565

76 views

ไปดูโครงการดี ๆ ในการลดปัญหาไฟป่า โดยสวนรุกขชาติพระบาท จังหวัดลำปาง นำร่องโครงการชิงเก็บ โดยการเก็บใบไม้แห้งในป่า มาอัดเป็นก้อนส่งขายให้กับภาคเอกชน เพื่อลดโอกาสการเกิดไฟป่า และการเผา


โครงการนี้เป็นความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง กับภาคเอกชน ที่ต้องการลดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เนื่องจากว่าที่ผ่านมา มีปัญหาเรื่องของไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น ที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกปี


เพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหานี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดโครงการ ชิงเก็บ ขึ้น โดยการช่วยกันเก็บใบไม้แห้ง ที่จะเป็นเชื้อเพลิง ออกจากพื้นที่ป่า แล้วนำไปอัดก้อนขาย เพื่อนำไปสร้างประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย ซึ่งในแต่ละปีตั้งเป้าที่จะเก็บใบไม้แห้งที่เป็นเชื้อเพลิงให้ได้อย่างน้อย 100 ตัน


สวนรุกขชาติพระบาท เป็นหนึ่งในพื้นที่ ที่เริ่มดำเนินการโครงการนี้แล้ว โดยการเก็บใบไม้แห้งมาอัดเป็นก้อน ก้อนละ 15 กิโลกรัม ส่งขายให้กับภาคเอกชนแล้ว 6 ตัน ซึ่งมารับซื้อในราคากิโลกรัมละ 1 บาท ซึ่งภาคเอกชนจะนำใบไม้แห้งอัดก้อนเหล่านี้ ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงาน ให้เป็นพลังงานหมุนเวียน ตั้งเป้าจะใช้เป็นพลังงานทดแทนให้ได้ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 500 ตันต่อวัน ของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทั้งหมด


นอกจากการให้หน่วยงานของราชการชิงเก็บใบไม้แห้งในพื้นที่แล้ว โครงการนี้ยังมีเป้าหมายที่จะรับซื้อวัสดุเหลือใช้ เช่น ฟางข้าว ขี้เลื่อย เศษไม้ เปลือกซังข้าวโพด รวมถึงใบไม้แห้งจากเกษตรกรด้วย ซึ่งคาดว่าจะช่วยปัญหาหมอกควันจากไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียว

คุณอาจสนใจ