สังคม

เกษตรกรสงขลา ปลูกพืชอายุสั้นหมุนเวียน สร้างรายได้วันละเกือบ 2,000 บาท

โดย passamon_a

16 เม.ย. 2565

107 views

เกษตรกรที่จังหวัดสงขลา ใช้พื้นที่ 1ไร่ครึ่ง ปลูกแตงกวา และบวบเหลี่ยม เดือนเดียวเก็บผลผลิต สร้างรายได้เกือบ 2,000 บาทต่อวัน


นางจินดา ผาทองที หรือ พี่ดา เกษตรกรบ้านยางงาม ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ใช้พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ครึ่ง ทำการเกษตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ปลูกแตงกวา และอีกครึ่งหนึ่งปลูกบวบเหลี่ยม ใช้เวลาประมาณ 30 วัน สามารถเก็บผลผลิต สร้างรายได้อย่างงามเลี้ยงครอบครัว


พี่จินดา บอกว่า ครอบครัวปลูกผักขายตลอดปี โดยแต่ละปีสามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้ประมาณ 3 รุ่น ส่วนใหญ่จะนิยมปลูกพืชอายุสั้นที่ให้ผลผลิตเร็วหมุนเวียนกันไป อาทิเช่น แตงกวา บวบเหลี่ยม ถั่วฝักยาว สำหรับรุ่นนี้ได้ปลูกแตงกวาและบวบเหลี่ยม เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น ให้ผลผลิตเร็ว ปลูกง่าย ได้ราคา ตลาดมีความต้องการสูง หลังปลูก 30 วัน เริ่มให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ต่อเนื่องทุกวัน เป็นเวลานานกว่า 1 เดือน โดยเฉพาะบวบเหลี่ยม สามารถเก็บผลผลิตยาวถึง 2 เดือน


สำหรับวิธีการปลูกจะใช้การยกร่องเป็นแถวยาวตามแนวพื้นที่ดิน ระยะห่างระหว่างแถวกับระยะระหว่างต้น 50X60 เซนติเมตร เริ่มจากการเพาะต้นกล้า แล้วก็นำมาปลูกในแปลง โดยใช้ปุ๋ยคอก รองก้นหลุม และปุ๋ยน้ำหมักผักผลไม้ที่ผลิตเอง รวมทั้งใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช ฮอร์โมนเพิ่มผลผลิตที่ผลิตใช้เองและใส่ปุ๋ยผสมเอง ให้น้ำบำรุงตนสม่ำเสมอ ประมาณ 30 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตบริโภคและจำหน่ายได้


แต่ละวันจะเก็บผลผลิตแตงกวาได้ประมาณ 70 กิโลกรัม บวบเหลี่ยมอีกประมาณ 80 กิโลกรัม หลังเก็บเกี่ยวจะนำผลผลิตมาล้างทำความสะอาด และบรรจุใส่ แตงกวาถุงละ 10 กิโลกรัม ส่วนบวบเหลี่ยมถุงละ 5 กิโลกรัม ส่งขายให้กับแม่ค้าที่จะมารับซื้อถึงหน้าบ้าน ราคาแตงกวากิโลกรัมละ 14 บาท บวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ 20 บาท สร้างรายได้ทุกวัน วันละไม่ต่ำกว่า 1,800 บาท


ซึ่งพี่จินดาบอกว่า การปลูกพืชระยะสั้น ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ผลผลิตที่มีคุณภาพ ยังคงเป็นที่ต้องการของท้องตลาด เพราะทุกวันนี้มีผลผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย สามารถสร้างรายได้ได้เร็ว และน่าจะเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเกษตรกร ที่กำลังมองหาทางรอดอย่างยั่งยืน


คุณอาจสนใจ