สังคม

ศธ.360 องศา พิธีพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 

โดย passamon_a

31 ต.ค. 2564

43 views

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ในการพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โดยมีปลายทาง 10 ประเทศอาเซียน และติมอร์-เลสเต เข้าร่วมงาน


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 และพระราชทานปาฐกถาพิเศษ เนื่องในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค เพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา ในหัวข้อ “การทรงงานในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก และเยาวชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการพัฒนาครู และ สถานศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”


รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลนานาชาติ ที่มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นทุก 2 ปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ในประเทศอาเซียน และติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ ประเทศละ 1 รางวัล


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนที่จะเปิดเรียนเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายน และได้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และครูทั่วประเทศแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมให้เปิดเรียนได้อย่างปลอดภัย พร้อมการพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะจำเป็นในการบรรลุศักยภาพสูงสุด


ปีนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันสรรหาผู้เหมาะสม สำหรับประเทศไทย ครูผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลคือ นางสาวประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูอาชีวศึกษาผู้สอนวิชาการตลาดและเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการเขียนแผนธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจของผู้เรียนอาชีวศึกษา


ส่วน ครูที่ได้รับรางวัลจาก 10 ประเทศอาเซียน และติมอร์-เลสเต เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยในแต่ละประเทศ


คุณอาจสนใจ