สังคม

มท. สั่ง ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ คุมใช้-ขาย “กัญชา-กัญชง” ในที่ราชการ

โดย pattraporn_a

3 ก.ค. 2565

317 views

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องกัญชาและกัญชา โดยกำชับห้ามจำหน่ายและนำ "อาหาร-เครื่องดื่ม" ผสมกัญชากัญชง เข้ามากิน จำหน่าย หรือ สันทนาการในสถานที่ราชการ


หนังสือด่วนที่สุดที่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย


สาระสำคัญคือ ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชากัญชงเพื่อสันทนาการในสถานที่ราชการของตน สอดส่องดูแลข้าราชการในสังกัดมิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชงอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ ระเบียบในทางที่อาจส่งผลระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และควบคุมมิให้มีการจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชากัญชง และมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชากัญชงเข้ามาบริโภคในบริเวณสถานที่ราชการของตน


อย่างไรก็ตาม สำหรับกฎหมายที่จะออกมาเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตผลิต , นำเข้า , ส่งออก , การขาย  รวมไปถึงการปลูกกัญชากัญชง ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร


รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/KiZ3nw5-8ds

คุณอาจสนใจ

Related News