พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.หญิง ท่านผู้หญิง อภิรดี ยิ่งเจริญ

โดย panwilai_c

5 มี.ค. 2565

64 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิง อภิรดี ยิ่งเจริญวันนี้ เวลา 18 นาฬิกา 31 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจากหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกเซาะเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สิริอายุ 94 ปีพลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2469 เป็นธิดาของพลตรี พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์) กับท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนสายปัญญา และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ต่อมาได้เข้ารับราชการ และได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเป็นพระอภิบาล ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพ ปี 2495 จนถึงปี 2498 และเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่ รับใช้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ปี 2501โดยได้รับการไว้วางพระราชหฤทัย ให้ดูแลงานส่วนพระองค์ จนกระทั่งเสด็จสวรรคต และต่อมาได้ดูแลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านผู้หญิงอภิรดี ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี มีความซื่อสัตย์สุจริต จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ อัตรา "พลเอกหญิง" คนแรกและคนเดียวในปัจจุบันที่เป็นสามัญชน ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ นายอวยชัย ยิ่งเจริญ มีบุตร-ธิดา 4 คน