สังคม

"ชัชชาติ" หารือ ส.ซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า แก้ไขระบบจัดการขยะในเมือง ลดฝังกลบ เพิ่มรีไซเคิล

โดย panisa_p

17 ส.ค. 2565

41 views

วันที่ 17 ส.ค. 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ กทม.ได้หารือกับสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า เนื่องจากมีข้อมูลว่า แต่ละปีมีมูลค่าการซื้อขาย มากกว่า 3 แสนล้านบาท และปัจจุบันมีสมาชิกของสมาคมมากกว่า 3 หมื่นคน


ดังนั้นต้องบอกว่าชาวซาเล้ง คือซาเล้งช่วยชาติ เพราะช่วยรีไซเคิลของตามบ้าน เอาไปขายร้านรับซื้อของเก่า ช่วยลดการนำขยะเข้าสู่ระบบหรือกระบวนการเก็บ ดังนั้นการมีอยู่ของซาเล้ง ถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ในการดูแลขยะของเมือง แต่ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องผังเมือง การตั้งอยู่ของร้านรับซื้อของเก่าไม่สอดคล้องกับผังเมือง


ซึ่งวันนี้ทางสมาคมฯ ก็มายื่นข้อเรียกร้องทั้งหมด 10 ข้อ หลักเกี่ยวกับการจดทะเบียน ขึ้นทะเบียนซาเล้ง การช่วยเหลืออุปกรณ์เบื้องต้น เช่น กิโลชั่ง และเปิดโอกาสให้มีการอบรมและลงทะเบียน เปิดโอกาสให้ซาเล้งไปเก็บของในหมู่บ้านต่าง ๆ ได้ เพราะบางหมู่บ้าน ไม่อนุญาตให้ซาเล้งเข้าไปในหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอกำหนดการรีไซเคิลให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น มีแอปพลิเคชันสำหรับบ้านที่ต้องการเรียกให้มาเก็บขยะ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนใน กทม.ให้เข้าใจการรีไซเคิลมากขึ้น


ส่วนเรื่องการตั้งอยู่ของร้านรับซื้อของเก่า ที่มีปัญกาเรื่องผังเมืองและความเดือดร้อนรำคาญของบ้านเรือนใกล้เคียง ดังนั้นจะต้องไปศึกษาทำอย่างไรให้อยู่ด้วยกันได้ และเอาซาเล้ง และร้านรับซื้อของเก่า มาอยู่ในภาพรวมการกำจัดขยะของเมืองด้วย


ด้านนายกสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า กล่าวว่า การกำหนดผังเมืองให้ร้านรับซื้อของเก่ามีพื้นที่ 100 ตารางเมตร ถือว่าเล็กมาก ดังนั้นควรเริ่มจากจุดเริ่มต้น คือการประกวดร้านรับซื้อของเก่า และกำหนดมาตรฐานให้ตามข้อกำหนด อย่างเช่น ถ้าทำได้ใน 2 ปี ก็อาจกำหนดเป็นโซนพิเศษ จากเดิมที่กำหนดพื้นที่จาก 100 ตารางเมตร ก็เพิ่มเป็น 200 หรือ 300 ตารามเมตรตามลำดับ รวมถึงควบอนุโลมเครื่องอัด 10 แรงม้า ให้สามารถดำเนินการได้ เพราะถ้าซื้อของเก่ามาแล้วไม่มีเครื่องอัด การจัดการจะยุ่งยากมาก

คุณอาจสนใจ

Related News