สังคม

เฮ! กองสลากฯ เพิ่ม 'สลากดิจิทัล' อีก 2 ล้านฉบับ เป็น 9.1 ล้านใบ งวด 16 ส.ค.นี้

โดย panisa_p

21 ก.ค. 2565

36 views

สำนักงานสลากฯ เพิ่มสลากดิจิทัลอีก 2 ล้านฉบับ งวด 16 ส.ค. 65 พร้อมเปิดแนวทางคัดเลือกผู้ซื้อ จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมกำหนดวันสุ่มคัดเลือกผู้ได้สิทธิ 10 ส.ค.นี้


นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะประธานกรรมการ หรือ บอร์ด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า บอร์ดมีมติเพิ่มสลากดิจิทัลอีก 2 ล้านฉบับ จาก 7.1 ล้าน ฉบับเป็น 9.1 ล้านฉบับ ประจำงวด 16 สิงหาคม 65 โดยเริ่มจำหน่าย วันที่ 2 สิงหาคมนี้ จำนวนผู้ค้า 18,000 ราย


สำหรับ การเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัลเป็น 9.1 ล้านฉบับนั้น ในงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2565  จะมีการเปิดตัวเลือกร้านค้าคนพิการเพิ่มแก่ผู้ซื้อ เพื่อสามารถเลือกซื้อสลากจากตัวแทนจำหน่ายคนพิการได้ และจะพัฒนาให้แอปเป๋าตัง สามารถควบคุมการทำงานด้วยเสียงได้ เพื่อให้ใช้งานได้สำหรับผู้พิการทางสายตา ขณะนี้ อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมคนพิการตาบอด เพื่อพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้จำหน่ายสลากด้วย


ทั้งนี้หลังจากที่สำนักงานสลากฯ เปิดรับสมัครลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อ 1-31 มกราคม 2565 พบว่ามีผู้สมัครกว่า 910,339 ราย ซึ่งตามคุณสมบัติที่กองกำหนด จะต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ  หรือลูกจ้างผู้มีรายได้ประจำ


โดยสำนักงานฯ ได้ประสานตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง กองทุนการออมแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง หากผู้สมัครมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนด ให้ทำการสุ่มคัดเลือก โดยสำนักงานฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อน และจากการตรวจสอบข้อมูล มีผู้ผ่านการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 314,152 ราย ซึ่งตัดรายชื่อผู้ที่ได้เป็นตัวแทนสลากดิจิทัลออกไปแล้ว เพื่อนำไปทำการสุ่มคัดเลือก ให้ได้จำนวนที่ต้องการ 70,000 ราย 


ในส่วนของวิธีการนั้น สำนักงานฯ จะออกประกาศให้ผู้มีสิทธิที่จะเข้าสู่กระบวนการสุ่มคัดเลือกได้มีเวลาตรวจสอบรายชื่อ 7 วัน ก่อนที่จะทำการสุ่มคัดเลือก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยจะมีการสุ่มคัดเลือกทีละจังหวัด  ตามเวลาที่กำหนดซึ่งจะแจ้งล่วงหน้าก่อนเวลาดำเนินการ และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และเว็บไซต์ของสำนักงาน ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้พี่น้องประชาชนรับชมและตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินการไปพร้อมๆ กัน


นอกจากนี้ จะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมสังเกตการณ์เป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สื่อมวลชนและ ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และจะมีการเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินการด้วย  คาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อ และเริ่มทำรายการซื้อจองล่วงหน้าได้ ภายในเดือนกันยายน 2565

คุณอาจสนใจ

Related News