สังคม

มท.ห้ามขายอาหาร-เครื่องดื่ม “กัญชา-กัญชง” ในสถานที่ราชการ ย้ำห้ามนำเข้ามากินด้วย

โดย pattraporn_a

3 ก.ค. 2565

159 views

‘ปลัด มท.’ ฮึ่ม! ร่อนหนังสือ ห้ามจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม “กัญชา-กัญชง” ในสถานที่ราชการ ย้ำห้ามนำเข้ามากินด้วย


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย


โดยสาระสำคัญ คือ ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชากัญชงเพื่อสันทนาการในสถานที่ราชกาารของตน รวมทั้งสอดส่องดูแลข้าราชการในสังกัดมิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชงอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบในทางที่อาจส่งผลระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ


รวมถึงควบคุมมิให้มีการจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชากัญชงและมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชากัญชงเข้ามาบริโภคในบริเวณสถานที่ราชการของตนคุณอาจสนใจ

Related News