สังคม

ก่อนรวยช่วงบ่าย! เช็กวิธีขึ้นเงิน “สลากดิจิทัล” พร้อมรับทรัพย์ทันที

โดย chutikan_o

16 มิ.ย. 2565

361 views

เช็กวิธีขึ้นเงิน “สลากดิจิทัล” พร้อมรับทรัพย์ ผ่านบัญชีกรุงไทย-ขึ้นเงินด้วยตนเอง ถูกรางวัลที่ 1 ต้องขึ้นเงินด้วยตนเองเท่านั้น

วันนี้ (16 มิ.ย. 2565) เป็นวันประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 และเป็นวันแรกที่จะมีการขึ้นเงินสลากดิจิทัล

ในการขึ้นเงินสลากดิจิทัลนั้น ธนาคารกรุงไทย ได้รวบรวมทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการแจ้งเตือนและการขึ้นเงินรางวัล “สลากดิจิทัล” บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สำหรับผู้ถูกรางวัล ซึ่งสามารถทำตามได้ง่ายๆ ทุกขั้นตอน แต่สำหรับกรณีถูกรางวัลที่ 1 ต้องขึ้นเงินรางวัลด้วยตนเอง ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เท่านั้น

สำหรับผู้ถูกรางวัล ระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ระบุว่า “ยินดีด้วย คุณถูกรางวัลงวดวันที่/เดือน/ปี ดูรายละเอียดได้ที่บริการ ‘สลากกินแบ่งรัฐบาล’ ในแอปฯ เป๋าตัง”
จากนั้นให้เลือก สลากที่ถูกรางวัล และเลือก ช่องทางการรับเงินรางวัล ประกอบด้วย

-    รับเงินผ่านบัญชีกรุงไทย

-    ขึ้นเงินรางวัลด้วยตนเอง

การรับเงินผ่านบัญชีกรุงไทย มีขั้นตอนการขึ้นเงินรางวัลสลากดิจิทัล ดังนี้

1.    เลือก บัญชีกรุงไทย รับเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ

2.    กรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชน

3.    ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการขึ้นเงินรางวัล

4.    ใส่รหัส PIN 6 หลัก

5.    ทำรายการสำเร็จ
กรณีผู้ซื้อผูกบัญชีของ ธนาคารกรุงไทย บนแอปฯ เป๋าตังไว้แล้ว สามารถขึ้นเงินรางวัลได้อัตโนมัติ ไม่ต้องนำบัตรประชาชนไปยืนยันที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีค่าธรรมเนียมขึ้นรางวัล 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฏหมาย)

กรณีเลือกขึ้นเงินรางวัลผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยตัดรอบการโอนเงินรางวัล ดังนี้

- กรณีขึ้นเงินรางวัลก่อน 23.00 น. จะได้รับเงินรางวัลไม่เกิน 06.00 น. ในเช้าของวันถัดไป

- กรณีขึ้นเงินรางวัลหลัง 23.00 น. จะได้รับเงินรางวัลไม่เกิน 06.00 น. ในเช้าของอีก 2 วันถัดไป


การขึ้นเงินรางวัลด้วยตนเอง ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีขั้นตอน ดังนี้

1.    เลือก ขึ้นเงินรางวัลด้วยตนเอง

2.    เลือกวันที่จะทำการขึ้นรางวัล

3.    ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการขึ้นเงินรางวัล

4.    ใส่รหัส PIN 6 หลัก

5.    ทำรายการสำเร็จ

ผู้ถูกรางวัลสามารถบันทึกใบเสร็จการขึ้นเงินรางวัล เพื่อใช้เป็นหลักฐานการขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และติดต่อขอรับเงินรางวัลที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ.นนทบุรี ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-15.00 น. หรือทำรายการจองคิวผ่านบริการ จองคิวขึ้นเงินรางวัล ได้ที่ www.glo.or.th/pay-queue

เงื่อนไขการจองคิวออนไลน์ (รับเงินรางวัล)

1. สามารถจองคิวล่วงหน้าได้อย่างน้อย 1 วัน แต่ต้องไม่เกินวันออกรางวัลสลากของงวดถัดไป

2. จองคิวออนไลน์ได้วันละ 1 คิว ต่อ 1 ท่าน ต่อ จำนวนสลากไม่เกิน 100 ฉบับ

3. ให้บริการวันละ 65,000 ฉบับ โดยแบ่งเป็น

     3.1 ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.30 – 12.00 น. จำนวน 45,000 ฉบับ

     3.2 ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 12.01 – 14.00 น. จำนวน 20,000 ฉบับ

4. ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องมาตามเวลาที่จองคิวออนไลน์ไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าเสียสิทธิ์การจองคิวออนไลน์ แต่ยังสามารถเข้ารับบริการได้ตามเงื่อนไขข้อ 7.2

5. สามารถยกเลิกการจองคิวออนไลน์ได้ หากไม่เข้ารับบริการ

6. หากมีการแก้ไขข้อมูลที่จองคิวไว้ ต้องดำเนินการการแก้ไขก่อนวันเข้ารับบริการที่สำนักงานฯ

7. ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการ ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

     7.1 เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกการให้บริการ และให้ผู้ขอรับเงินรางวัล จองคิวออนไลน์ใหม่ เช่น มีเอกสารไม่ครบถ้วน

     7.2 สำนักงานฯ จะให้บริการสำหรับผู้จองคิวก่อนผู้ที่ไม่จองคิวออนไลน์

     7.3 ให้บริการเฉพาะบุคคลที่มีชื่อตรงตามที่จองคิวและหลักฐานการขอรับเงินรางวัล ไม่สามารถมอบอำนาจหรือผู้อื่นมาใช้บริการแทนได้ ยกเว้นผู้รับซื้อรางวัลที่มีหมายเลขประจำตัว สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำการแทนได้

8. ในวันที่มาติดต่อขอรับบริการ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนเข้ารับบริการ

คุณอาจสนใจ