สังคม

โจรอาละวาด! ลักตัดปาล์มหลังราคาแพง จังหวัดเร่งทำบัตรเจ้าของสวน แก้ปัญหา ห้ามซื้อขายถ้าไม่มีใบ

โดย paweena_c

16 มิ.ย. 2565

26 views

เกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มสงขลา เดือดร้อนหนัก! โจรตระเวนลักตัดผลปาล์ม เพราะ มีราคาแพง ทางจังหวัดเร่งแก้ปัญหาทำบัตรเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์ม ถ้าไม่มีห้ามลานปาล์มรับซื้อเด็ดขาด


วันที่ 16 มิ.ย. 65 ที่ จ.สงขลา หลังจากที่ตอนนี้ราคาปาล์มน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 10 บาทกว่า ๆ แต่ปัญหาเกษตรกรทั้งรายใหญ่ และรายย่อยต้องประสบปัญหา คือ โจรที่ฉวยโอกาสตระเวนขโมยแทงปาล์มไปขาย สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มเป็นอย่างมาก


ล่าสุดทางจังหวัดสงขลาเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ โดย นายจรัล จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ อ.บางกล่ำ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหาการลักขโมยผลปาล์มน้ำมันนำร่องในพื้นที่ 3 อำเภอ ของ จ.สงขลา ทั้ง อ.บางกล่ำ อ.ควนเนียง และ อ.หาดใหญ่ ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์ม ฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง เกษตรอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าของลานปาล์ม

และทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติ 3 ข้อ คือ

1.กำหนดให้ลานปาล์มทำบันทึกการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันทุกรายพร้อมติดกล้องวงจรปิด

2.สำหรับเกษตรกรนำผลปาล์มน้ำมันไปขาย ต้องแสดงบัตรเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์ม และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขายปาล์มน้ำมันทุกครั้ง

3.ให้ส่วนราชการสามารถตรวจสอบลานปาล์มน้ำมันได้ตลอดเวลา

เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการร่วมมือกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาการลักขโมยผลปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะกรณีที่มีการนำผลปาล์มไปขายให้กับลานปาล์ม ถ้าไม่มีบัตรเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์ม ห้ามรับซื้อเด็ดขาด และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ซึ่งแนวทางนี้จะนำร่องในพื้นที่ 3 อำเภอทั้ง อ.บางกล่ำ อ.ควนเนียง และ อ.หาดใหญ่ ก่อน และจะขยายไปยังทุกอำเภอที่มีการปลูกปาล์ม เพื่อแก้ปัญหาทั้งจังหวัด และทั้งเกษตรกร และเจ้าของลานปาล์ม ก็เห็นด้วยกับวิธีนี้

นายมนตรี ฤทธิจอม ปลัดอำเภอบางกล่ำ เปิดเผยว่า สำหรับบัตรเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มนั้น ทางเกษตรอำเภอ หรือกำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ จะเป็นคนออกให้ ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งรูปของเจ้าของสวน ที่ตั้งสวน จำนวนไร่ ถ้าไม่มีบัตรนี้ไปแสดง ทางลานปาล์มก็จะไม่รับซื้อ ซึ่งจะเป็นมาตรการแก้ปัญหาโจรลักขโมยผลปาล์มที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

คุณอาจสนใจ

Related News