สังคม

เว็บไซต์ ป.ป.ช. โดนดูดข้อมูลทรัพย์สินปี 2562 รั่วไหล 780 บัญชี

โดย parichat_p

20 เม.ย. 2565

37 views

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่า ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับการประสานงานจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจพบข้อมูลสำคัญของหน่วยงานรั่วไหลที่เว็บไซต์ https://raidforums.com/Thread-Thailand-Big-Data-Corruption-Leak-Query-System-DOX


จากการตรวจสอบ พบว่า เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อปี 2562 จำนวน 2 รายการคือ


• ข้อมูลบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ปี 2562 จำนวน 780 บัญชี ถูกนำไปเผยแพร่อยู่ที่เว็บไซต์ “http://178.128.223.11:3000/nacc” หรือ “https://datathon.corrupt0.org/nacc”


• ข้อมูลเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด จำนวน 1,366 รายการ ถูกนำไปเผยแพร่ที่เว็บไซต์ “http://178.128.223.11:3000/nacc-case” หรือ “https://datathon.corrupt0.org/nacc-case”


ทั้งนี้มีความเสี่ยงในส่วนของข้อมูลที่ถูกนำไปเปิดเผยซ้ำในเว็บไซต์ทั้ง 2 ในลักษณะดังนี้


• ข้อมูลบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ยังคงถูกเปิดเผย หลังจากพ้นระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีฯ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด อีกทั้งเว็บไซต์ดังกล่าวมีการจัดทำระบบให้มีการแก้ไขข้อมูลได้ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เผยแพร่ไปแล้ว


นอกจากนี้ยังมีข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่เป็นส่วนของเจ้าของบัญชี และบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีฯ เผยแพร่ที่เว็บไซต์ดังกล่าว


• ข้อมูลเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด มีการนำไปเผยแพร่ต่อ โดยเว็บไซต์ดังกล่าว มีการเปิดให้ปรับปรุงข้อมูลได้โดยผู้ที่มีบัญชี Google Account จะสามารถปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นได้ ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ที่สำนักงาน ป.ป.ช. เผยแพร่บนเว็บไซต์


ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ขอแจ้งว่าเว็บไซต์ทั้งสองดังกล่าว มิใช่เว็บไซต์ทางการของสำนักงาน ป.ป.ช. แต่อย่างใด หากท่านใดต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากสำนักงาน ป.ป.ช. สามารถติดตามได้ที่ WWW.NACC.GO.TH เท่านั้น

คุณอาจสนใจ

Related News