สังคม

รพ.สต.ชัยภูมิแต่งชุดดำ จี้ทบทวน ยื่นขอถ่ายโอนภารกิจไปสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

โดย thichaphat_d

5 เม.ย. 2565

84 views

บุคลากร รพ.สต.ชัยภูมิ 65 แห่ง แต่งชุดดำยื่นหนังสือ ขอทบทวนถ่ายโอนภารกิจไป อบจ.ชัยภูมิ หลังมีเพียง 12 แห่งที่ผ่านเกณฑ์ หวั่นเป็นเกมการเมือง

นายกสิดิน ไตรทิพย์ ประธานชมรมผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.จังหวัดชัยภูมิ) พร้อมด้วยตัวแทนจากทุกอำเภอร่วมกันแต่งชุดดำ เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขอถ่ายโอนภารกิจจากที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไปอบจ.ชัยภูมิ จำนวน 30-40 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการยื่นหนังสือกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คือขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 มี.ค. 2565 ที่เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ เพื่อเป็นงบประมาณอุดหนุนทั่วไปให้แก่ รพ.สต. ทั่วประเทศ ถ่ายโอนจำนวน 3,384 แห่ง บุคลากรสมัครใจ 22,265 คนโดยชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยภูมิ เห็นว่ารายละเอียดกรอบวงเงินที่สำนักงบประมาณเสนอ ไม่เป็นไปตามพ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 5 ต.ค. 2564 และประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564

และไม่เป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เห็นชอบให้มีการถ่ายโอนภารกิจฯ ให้แก่ อบจ. 49 แห่ง ในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งสำนักงบประมาณเสนอขอ ครม. เห็นชอบกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณให้ รพ.สต. ถ่ายโอนเพียง 512 แห่ง ทำให้เกิดข้อขัดข้องทางด้านกฎหมาย และไม่เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นการเดินทางมาครั้งนี้ เป็นรพ.สต.ของจังหวัดชัยภูมิที่ขอถ่ายโอนภารกิจให้อบจ.ชัยภูมิ จำนวน 65 แห่ง จาก รพ.สต.ทั้งจังหวัด 167 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.9 มีข้าราชการพร้อมลูกจ้างพนักงาน รวม 396 คน ซึ่งจะมีการถ่ายโอนไปในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566

โดยการเดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เป็นเชิงสร้างสรรค์มีการใส่ชุดดำ โดยไม่มีการขึ้นเวทีปราศรัยใช้เครื่องเสียง เป็นการแสดงออกตามแนวทางประชาธิปไตยเน้นกระชับสั้น ๆ มีการป้องกันตัวตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19หลังจากร่วมแสดงออกยื่นหนังสือต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งต่อไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรี ในการขอความเห็นใจและความตั้งใจจริงในการถ่ายโอนภารกิจในครั้งนี้ เพื่อการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน ให้ได้รับการดูแลการบริการที่ทั่วถึงและใกล้ชิดกับประชาชน สมดังกับการที่ต้องท้องถิ่นดูแลท้องถิ่นทราบปัญหาและการกระจายอำนาจการบริหารที่แท้จริง

หลังเสร็จสิ้นภารกิจ คณะ รพ.สต.ถ่ายโอนทั้ง 65 แห่ง ได้แยกย้ายเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างสงบเรียบร้อย โดยมี นายอร่าม โล่วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ออกมานับหนังสือด้วยตนเอง พร้อมรับปากว่าจะนำหนังสือฉบับนี้ส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน และได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวว่า

กรณีที่ รพ.สต.ชัยภูมิที่มีทั้งหมด 167 แห่ง แต่กระทรวงสาธารณสุข กลับวางเกณฑ์ ในการขอถ่ายโอนที่ขัดต่อความเป็นจริง ซึ่งมี รพ.สต.เพียง 12 แห่งเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งตนมองว่าเป็นเกมการเมือง ที่กลัวว่าเมื่อ รพ.สต.มาสังกัด อบจ. แล้ว จะเป็นการลิดรอนอำนาจของรัฐบาลมากกว่า

คุณอาจสนใจ

Related News