สังคม

‘ศิริราช’ ชี้แจง ปมเก็บค่าบริการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

โดย nicharee_m

19 มี.ค. 2565

198 views

วันที่ 19 มี.ค. 2565 เฟซบุ๊กเพจ sirirajpr โพสต์ข้อความชี้แจง ‘กรณีเก็บค่าบริการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19’ โดยระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีที่โรงพยาบาลศิริราชเก็บค่าบริการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แบบรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) วันละ 600 บาท เป็นเวลา 2 วันนั้น ทางโรงพยาบาลศิริราชได้ทำการตรวจสอบแล้ว และขอชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยชายอายุ 16 ปี มีประวัติว่าตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 จากการตรวจ ATK ด้วยตนเอง และได้มาขอรับการตรวจรักษาที่คลินิก ARI (คลินิกโรคติดเชื้อ) โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565 ผลการตรวจได้รับการยืนยันว่า ติดเชื้อโควิด-19 จริง แพทย์ได้ลงความเห็นตามอาการของผู้ป่วยว่าสามารถรักษาและกักตัวในที่พักอาศัยของผู้ป่วยได้ระหว่างวันที่ 15-23 มี.ค. 2565

ต่อมา ผู้ป่วยได้รับการลงทะเบียนเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation (HI) ในวันที่ 16 มี.ค. 2565 โดยพยาบาลได้โทรศัพท์ติดตามการรักษาประเมินอาการ และให้คำแนะนำ โดยในวันที่ 17 มี.ค. 2565 นอกจากการติดตามอาการแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินได้ติดต่อแจ้งผู้ปกครองให้ทราบว่าการติดตามอาการแบบ Home Isolation จะมีค่าใช้จ่าย แต่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์ (สิทธิ์ สปสช.ไม่เกิน 600 บาทต่อวัน และสิทธิ์กรมบัญชีกลาง ไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 10 วัน)

เนื่องจากสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วยรายนี้ เป็นสิทธิ์เบิกบุคคลในครอบครัว สังกัดกรุงเทพมหานคร (เบิกใบเสร็จ/หนังสือรับรองสิทธิ์) ซึ่งเป็นสิทธิ์เบิกจากบิดาจึงต้องมีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน แล้วจึงนำใบเสร็จไปเบิกค่ารักษากับต้นสังกัดของบิดาคืนได้ในภายหลัง

ในกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลศิริราช จึงทำการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลแบบ Home Isolation จำนวน 600 บาท/วัน โดยมีอัตราเทียบเท่าประกาศของ สปสช. และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริการดูแลรักษา การให้คำปรึกษา การติดตามประเมินอาการในแต่ละวัน ตลอดจนการจัดระบบส่งต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับการให้การรักษาแบบ Home Isolation ของผู้ป่วยที่มีสิทธิ์การรักษากรมบัญชีกลางปกติจะไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาและสามารถใช้สิทธิ์ได้เลย

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลศิริราช จึงขอชี้แจงข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องขออภัยในความคลาดเคลื่อนของการให้ข้อมูลในกระบวนการให้การรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation ทางโรงพยาบาลศิริราชจะนำผลการตรวจสอบครั้งนี้ไปแก้ไขกระบวนการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยต่อไปคุณอาจสนใจ

Related News